PRAVILA

SKLEP O USTANOVITVI ZAVODA

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju – ZOOMTVI

Katalog informacij javnega značaja SC-MDM

Vzgojni program VIZ s priporočili – ZRSŠ (2022)

LDN – Letni delovni načrt za šolsko leto 2022-23

Seznam evidentnih naročil za leto 2021

VARNOSTNI PROTOKOL 2021/22

SKLEP O UVEDBI VIDEONADZORA
SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O UVEDBI VIDEONADZORA