Hiša Enote 1 s pripadajočim zemljiščem na Koprski ulici 10 se nahaja v urbanem okolju v zelenem delu mesta, v bližini Pohorja in Betnavskega gozda.

V enoti 1 skrbimo za vzgojo in osebnostno rast naših mladostnikov štirje vzgojitelji in gospodinja. Trudimo se, da živimo in delamo po principu družinske vzgoje, le-ta je vodilo pri našem strokovnem delu.

Osnovno načelo življenja in dela v stanovanjski skupini je medsebojno sodelovanje. Redne vsakodnevne kot tudi tedenske, mesečne in druge občasne dejavnosti načrtujemo vzgojitelji skupaj z otroci in mladostniki. Vedno znova je potrebno opredeliti vloge, ki jih posamezniki prevzemamo v skupini, razdeliti naloge, se dogovarjati o poteku in izvajanju dejavnosti.

Skozi vse leto delamo na učenju in pridobivanju delovnih ter učnih navad, učenju socialnih veščin ipd.

Ob vsem tem zelo radi kuhamo, pozimi smučamo, tradicionalno pa se radi odpravimo tudi na izlet v katero izmed mest v tujini, kjer spoznavamo novo kulturo in drugačen način življenja.

Kot tim zagovarjamo intenzivno odnosno delo z otroki in to tudi dosledno izvršujemo. Ena izmed smernic dela vzgojiteljskega tima enote 1 je vedno bilo dajanje »druge možnosti« otroku. Prizadevamo si, da otroci in mladostniki v naši skupini najdejo prostor, kjer lahko sobivajo vsak s svojimi posebnostmi in so uspešni. Z njimi sobivamo na način, da najdejo svoj prostor in da se njihove težave obravnavajo življenjsko in ne institucionalno, za kar imajo pravico, ker to imenujemo dom.

Projekt Rogla 2015

Kje se nahajamo