Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami imajo v času bivanja v stanovanjski skupini naslednje temeljne dolžnosti in pravice:

 • da so upoštevani, spoštovani;
 • da se lahko pogovarjajo, izražajo svoja mnenja, tudi verska čustva, prepričanja, brez strahu;
 • da se počutijo enakopravni;
 • da jim je zagotovljeno bivalno udobje, zasebnost, varnost osebne lastnine;
 • da lahko po svojih sposobnostih in zmožnostih sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vzgojni ustanovi,  individualno in skupinsko;
 • da jih osebje, fizično, psihično, zaščiti, če so ogroženi;
 • da se lahko izobražujejo, učijo;
 • da so deležni učinkovite učne pomoči vzgojiteljev, učiteljev, vrstnikov, prostovoljcev;
 • da imajo pravico do počitka;
 • da imajo kvalitetno ter zdravo prehrano;
 • da imajo možnosti, da lahko koristno izkoristijo svoj prosti čas;
 • da imajo zagotovljeno ustrezno zdravstveno varstvo; da so upoštevani, spoštovani;
 • da se lahko pogovarjajo, izražajo svoja mnenja, tudi verska čustva, prepričanja, brez strahu;
 • da se počutijo enakopravni;
 • da jim je zagotovljeno bivalno udobje, zasebnost, varnost osebne lastnine;
 • da lahko po svojih sposobnostih in zmožnostih sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vzgojni ustanovi,  individualno in skupinsko;
 • da jih osebje, fizično, psihično, zaščiti, če so ogroženi;
 • da se lahko izobražujejo, učijo;
 • da so deležni učinkovite učne pomoči vzgojiteljev, učiteljev, vrstnikov, prostovoljcev;
 • da imajo pravico do počitka;
 • da imajo kvalitetno ter zdravo prehrano;
 • da imajo možnosti, da lahko koristno izkoristijo svoj prosti čas;
 • da imajo zagotovljeno ustrezno zdravstveno varstvo;
 • da imajo strokovno usposobljene vzgojitelje.

Temeljne dolžnosti otrok in mladostnikov so:

 • redno obiskovanje pouka;
 • upoštevanje in ravnanje po veljavnem hišnem in dnevnem redu;
 • upoštevanje nasvetov, navodila, in drugih za njihov osebnostni razvoj koristnih nasvetov;
 • skrbijo za svoje zdravje;
 • ne ogrožajo ostalih otrok in mladostnikov v skupini itd.
 • da imajo strokovno usposobljene vzgojitelje;
 • redno obiskovanje pouka;
 • upoštevanje in ravnanje po veljavnem hišnem in dnevnem redu;
 • upoštevanje nasvetov, navodila, in drugih za njihov osebnostni razvoj koristnih nasvetov;
 • skrbijo za svoje zdravje;
 • ne ogrožajo ostalih otrok in mladostnikov v skupini itd.