Nahajamo se v Novi vasi, pod Pohorjem, na Letonjevi ul. 3. v Mariboru. Po konceptualnih izhodiščih smo enaki z ostalimi stanovanjskimi skupinami.

Ob osnovnih nalogah (vzgoja in izobraževanje) smo zelo aktivni pri interesnih dejavnostih, predvsem športnem in na drugih področjih; aikido, kegljanje, plavanje, smučanje, drsanje, nogomet, glasba, ples…

Poudarjamo pripadnost skupini – družini. Naši otroci in mladostniki so spoznali, tudi zapisali, in težimo k temu, da so za skupino zelo pomembni dobri medsebojni odnosi. Trudimo se vzpostaviti pravilen odnos do svoje in skupne lastnine.

Skrbimo za čistočo v hiši (urejanje sob, skupnih prostorov) in dajemo velik poudarek pri urejanju naše okolice, kar vpliva na prijetno počutje.

Ob vikendih pripravljamo krajše in občasno daljše izlete, pohodništvo, planinarjenje, kolesarjenje ter se priložnostno udeležujemo športnih, rekreacijskih in kulturnih prireditev.

Skupaj praznujemo rojstne dneve, se poveselimo ob večjih praznikih, posebej pa ob zaključku šolskega leta.
 

Kje se nahajamo