Stanovanjska skupina 7 je manjša enota Strokovnega centra Mladinski dom Maribor, ki se nahaja v stanovanjskem bloku. Najdete nas skoraj v centru mesta, in sicer na naslovu Ulice Moše

Pijada 23b. Smo skupina, kjer štirje vzgojitelji skrbijo za vzgojo in osebnostno rast štirih mladostnikov, dveh punc in dveh fantov. Občasno nas obiščeta še gospodinja in hišnik.

Kljub temu da je posebnost naše skupine delo s posamezniki, za katere so strokovni timi ocenili, da bodo morebiti bolje funkcionirali v manjši skupini, delo poteka po enakih načelih in principih kot v običajno veliki stanovanjski skupini, le da bolj intenzivno, bolj individualizirano ter prilagojeno posameznikovim posebnostim in potrebam. Trudimo se, da mladostniki skupino doživljajo kot prostor, v katerem je temelj medsebojno sodelovanje, zaupanje in spoštovanje. V skupini skozi različne aktivnosti in dejavnosti dobivajo možnost pogovora, osebnostnega razvoja, doživljanja uspeha, osvajanja novega znanja in veščin, razvijanja pozitivnega odnosa do drugih in do dela.

Vsakodnevne, tedenske, mesečne in druge dejavnosti načrtujemo mladostniki in vzgojitelji skupaj. Mladostniki ob spremljanju in pomoči vzgojiteljev skrbijo za red in čistočo skupnih prostorov ter svojih sob, pripravijo si obroke, spečejo pecivo, poskrbijo za osebno higieno in čista oblačila, opravijo šolske obveznosti, se učijo, likovno ustvarjajo in vključujejo v različne prostočasne aktivnosti (tudi zunaj skupine).

Mladostnike spodbujamo k zdravemu načinu življenja ter k različnim športnim aktivnostim. Skupaj praznujemo rojstne dneve ter druge praznike, igramo družabne igre, uživamo v filmskih večerih, se udeležimo prireditev v okolju, skozi projekte in enodnevne izlete spoznavamo lepote Slovenije, skrbimo za naš zeliščni vrtiček na balkonu ter z veseljem medse sprejmemo prostovoljce, ki so mladostnikom podpora pri šolskem delu kot tudi pri drugih aktivnostih.

 

Kje se nahajamo