Imamo 10 stanovanjskih skupin, ki so lokacijsko ločene, dve mladinski stanovanji in stanovanje, kjer se izvaja poldnevni program.

V enoti Slivnica imamo 3 vzgojne skupine.

Delo poteka 24 ur na dan, preko celega leta, ob vikendih, počitnicah in praznikih. Delovna obveznost vzgojiteljev je 40 ur. Delo v tem okviru se izvaja kombinirano v skupini in izven nje.

Po normativu ima stanovanjska skupina 8 otrok in mladostnikov in 4 do 5 vzgojiteljev. Vzgojna skupina 10 otrok in mladostnikov in 4 vzgojitelje. Vzgojne skupine imajo podporo svetovalne službe.

Vzgojitelji skupaj z otroki in mladostniki skrbijo za dinamiko in obveznosti, katere jim narekuje skupinsko življenje.