V vzgojne skupine sprejemamo otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami osnovnošolske in srednješolske starosti. Sprejemamo fante in dekleta, ki lahko bivajo pri nas do 21. leta.

V enoti delujejo tri skupine. V vsaki od njih biva 10 otrok oz. mladostnic in mladostnikov.

Ti obiskujejo osnovne in srednje šole v Slivnici, Hočah, Mariboru in Slovenski Bistrici. S šolami redno sodeluje svetovalna delavka. Otrokom in mladostnikom med drugim nudimo tudi učno pomoč. Pri tem se nam občasno pridružijo tudi mobilna pedagoginja, prostovoljci in študenti.

Otroci, mladostnice in mladostniki so integrirani v življenje kraja. Nudimo jim različne interesne in prostočasne dejavnosti, s katerimi jih učimo kakovostnega preživljanja prostega časa. V neposredni bližini doma je veliko nogometno igrišče, v osnovni šoli pa nam je za izvajanje prostočasnih aktivnosti na voljo telovadnica.

V Mladinskem domu Maribor na posestvu v enoti Slivnica deluje program Socialna in terapevtska hortikultura.

Program predstavlja prostor, kjer naravo povezujemo z delom, iščemo priložnost za učenje in razvoj, povečujemo delež samooskrbe hrane rastlinskega izvora, s čimer krepimo elemente družbene odgovornosti. Vključeni otroci in mladostniki se iz konkretnih izkušenj učijo o praktičnem ravnanju, pridobivajo nova znanja, učijo se novih tehnik dela. Razvijajo se njihove sposobnosti opazovanja ter radovednosti, za svoje delo pa so nagrajeni z vidnimi in relativno hitrimi rezultati, kar daje občutek uspešnosti in lastne vrednosti. V okviru programa so se usmerili na naslednje aktivnosti, in sicer pridelava zelenjave, sadja, zdravilnih zelišč in dišavnic kot tudi urejanje okolice ter čebelarjenja in izvajanja apiterapije.

V okviru omenjenega programa deluje Delovno terapevtska skupina (DTS). Skupina je namenjena mladostnikom in mladostnicam s končano osnovnošolsko obvezo, ki zaradi najrazličnejših razlogov niso vključeni v formalno izobraževanje, ampak se izobražujejo po pedagoški pogodbi, so vključeni v izobraževanje za odrasle ali izobrazbo pridobivajo na drug način. Tako v dopoldanskem času po ustaljenem urniku vključeni pridobivajo neformalna znanja in veščine. Posamezniki v skupini po modelu terapevtske hortikulture pridobivajo nova znanja na posestvu, ki obsega sadovnjak jagodičevja, rastlinjak, vrt in čebelnjak.

Prav tako so v program vključeni otroci in mladostniki, ki redno obiskujejo pouk, v popoldanskem času pa so vključeni v dodatne aktivnosti, ki so smiselno naravnane.

Poleg dela in aktivnega preživljanja časa je preko programa mogoče tudi opravljati družbeno koristno delo. Le-to lahko opravljajo tako mladoletne kot polnoletne osebe znotraj Mladinskega doma kot tudi druge osebe.

Program vodi učiteljica praktičnega pouka, ki pripravlja aktivnosti za vključene otroke in mladostnike, kot tudi skrbi za posestvo.

 

Kje se nahajamo