Strokovni tim sestavlja 7 članov, ki so strokovni delavci in jih imenuje ravnateljica.

V strokovnem timu obravnavamo vse prispele vloge za sprejem v Strokovni center Mladinski dom Maribor, z namenom zagotovitve najustreznejše namestitve otroka v eno od skupin. Pri tem upoštevamo potrebe in posebnosti otrok ter strukturo in dinamiko skupine. V ta namen sodelujemo z vodji skupin,  Centri za socialno delo, Okrožnimi sodišči, mobilnim timom SC MD Mb in poldnevnim programom SC MD Mb in drugimi službami, kjer so otroci obravnavani. Vodimo evidenco sprejemov, odpustov in prostih mest.

S svojim delovanjem želimo prispevati k strokovnosti in človeškosti obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.