Trudimo se za vzpostavitev dobrih odnosov s svojci ali rejniki, zato dajemo poudarek rednim stikom z njimi, kar lahko pomembno in odločujoče vpliva na nadaljnji razvoj otroka in mladostnika. Svojci ali rejniki vedno sodelujejo pri izdelavi individualiziranih vzgojnih načrtov, na timskih sestankih. Le tako organizirani lahko kvalitetno usmerjamo otroka in ga pripravljamo za bivanje in vračanje v njegovo primarno okolje.