STROKOVNI CENTER MLADINSKI DOM MARIBOR
Ulica Saše Deva 21
2000 MARIBOR

Tajništvo: 02 / 333 35 00; fax: 02 / 333 35 02
Elektronski naslov:  tajnistvo@sc-mdm.si
Spletna stran: https://www.sc-mdm.si
Davčna številka: 95581537
Transakcijski račun: 01100-6030690241

Ravnateljica:
Darja Hrup, mag. prof. inkl. ped.
• Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor
• Tel.: 02 / 333 35 03, 040-593 745
• Elektronski naslov: ravnatelj@sc-mdm.si

Sprejemi:
Strokovni tim – Vesna Robar, prof. pedagogike in biologije
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 02 / 604 02 96, 064 / 257 510
• Elektronski naslov: sprejemi@sc-mdm.si

Mobilna pomoč pri vzgoji:
Aleksandra Borovnik, univ. dipl. soc. ped.
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 064 / 254 560
• Elektronski naslov: mobilni-tim@sc-mdm.si
                                     aleksandra.borovnik2@guest.arnes.si

Kaja Lašič, mag. prof. raz. pouk
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 064 / 128 607
• Elektronski naslov: mobilni-tim@sc-mdm.si
                                     kaja.lasic@guest.arnes.si

Nastja Vernik, mag. psihosocialne pomoči
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 064 / 128 846
• Elektronski naslov: mobilni-tim@sc-mdm.si
                                     nastja.vernik@guest.arnes.si

Mladinska stanovanja:
Eva Leskovar, mag. varstvoslovja
• Tel.: 040 / 234 120
• Elektronski naslov: eva.leskovar2@guest.arnes.si

Stanovanjska skupina I:
• Koprska 10, 2000 Maribor
• Tel.: 040 / 203 582
• Elektronski naslov: sts1@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina II:
• Letonjeva 3, 2000 Maribor
• Tel.: 064 / 234 370
• Elektronski naslov: sts2@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina III:
• Letonjeva 5, 2000 Maribor
• Tel.: 064 / 132 740
• Elektronski naslov: sts3@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina IV:
• Streliška 29, 2000 Maribor
• Tel.: 02 / 621 04 33; 040 / 227 208
• Elektronski naslov: sts4@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina V:
• Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor
• Tel.: 064 / 133 010
• Elektronski naslov: sts5@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina VI – Velenje 1:
• Ljubljanska cesta 1, 3320 Velenje
• Tel.: 051 / 207 520
• Elektronski naslov: sts6@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina VII:
• Ulica Moše Pijada 23b, 2000 Maribor
• Tel.: 040 / 361 368
• Elektronski naslov: sts7@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina VIII:
• Lorgerjeva ulica 3, 2000 Maribor
• Tel.: 040 / 525 724
• Elektronski naslov: sts8@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina IX – Španova kmetija Moščanci:
• Moščanci 68, 9202 Mačkovci
• Tel.: 040 / 861 805
• Elektronski naslov: sts9@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina X – Velenje 2:
• Stari trg 25, 3320 Velenje
• Tel.: 040 / 330 138
• Elektronski naslov: sts10@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina XI:
• Starše 89i, 2205 Starše
• Tel.: 064 / 246 322
• Elektronski naslov: sts11@sc-mdm.si

Stanovanjska skupina XII – Celje:
• Jenkova 26, 3000 Celje
• Tel.: 
• Elektronski naslov: sts12@sc-mdm.si

Poldnevni program:
• Krekova ulica 26, 2000 Maribor
• Tel.: 031 / 874 889
• Elektronski naslov: poldnevni-program@sc-mdm.si

Vzgojne skupine v Slivnici pri Mariboru:
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 02 / 604 02 91 – tajništvo
• Elektronski naslov: tajnistvo-sl@sc-mdm.si
                                     vzs@sc-mdm.si

I. vzgojna skupina   : 051 / 234 393, vzs1@sc-mdm.si
II. vzgojna skupina  : 040 / 801 623, vzs2@sc-mdm.si
III. vzgojna skupina : 040 / 531 271, vzs3@sc-mdm.si

Mladinsko stanovanje za fante:
• Ulica heroja Jevtiča 2, 2000 Maribor

Mladinsko stanovanje za dekleta:
• Slovenski trg 4a, 2352 Selnica ob Dravi