Za postopek namestitve je potrebno najprej opraviti poizvedbo o prostih mestih.

Sprejemi in ogledi so možni med 25. avgustom tekočega leta in 15. junijem naslednjega leta. V preostalem času so strokovne službe na letnem dopustu, zato vlog ni mogoče obravnavati.

Poizvedba oz. vloga za sprejem naj vsebuje:

  • razloge, zakaj bi bila namestitev v našo institucijo primerna;
  • otrokove, mladostnikove težave v vedenju, čustvovanju in drugo;
  • šolo oziroma program, ki ga otrok, mladostnik obiskuje, razred oziroma letnik;
  • šolsko situacijo (ocene, prisotnost pri pouku, morebitni vzgojni ukrepi, vedenjske težave in drugo).

Vlogi za sprejem je potrebno predložiti še:

  • SOCIALNO ANAMNEZO oziroma opis družinske situacije, prejemki družine in otroka, mladostnika, možnosti za preživljanje vikendov in počitnic ipd.;
  • PSIHOLOŠKO POROČILO IN MNENJE oziroma poročilo pedopsihiatra, v kolikor je otrok, mladostnik v obravnavi;
  • POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE;
  • KOPIJO ODLOČBE O USMERITVI ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, v kolikor ima otrok na šoli, ki jo obiskuje, zagotovljeno dodatno strokovno pomoč.

Vlogo za sprejem oz. poizvedbo po prostih mestih bomo obravnavali na strokovnem timu za namestitve v najkrajšem možnem času.

Pred morebitno namestitvijo v našo institucijo, je potreben predhoden ogled s strani otroka, mladostnika in njegovih staršev (vsaj eden od staršev), na katerem morajo obvezno prisostvovati strokovni delavci centra za socialno delo. Seveda pa je najpomembnejše, da otrok ali mladostnik z namestitvijo soglaša.

V kolikor bi želeli dodatne informacije o namestitvi otroka, mladostnika v našo institucijo, lahko le­-te pridobite na naslovu:
Strokovni center Mladinski dom Maribor, Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor,
telefonska številka: 02-333 35 00 oziroma po elektronski pošti: tajnistvo@sc-mdm.si
ter na telefonski številki: 02-604 02 96 oziroma elektronskem naslovu: sprejemi@sc-mdm.si .