Otroci in mladostniki Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor so vključeni in se izobražujejo v zunanjih osnovnih in srednjih šolah; vseh programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednje strokovnega, poklicno-tehniškega izobraževanja ter gimnazijskega izobraževanja.

Veliko otrok in mladostnikov ima odločbo o usmeritvi z dodatno strokovno pomočjo, pedagoško pogodbo, možnosti vključitve v projektno učenje…

Vzgojitelji sodelujejo s šolskimi svetovalnimi službami, razredniki, posameznimi profesorji…

Otroci in mladostniki so pogosto zelo uspešni na šolskem področju.