Nahajamo se v individualni hiši v Starem Velenju, v kateri živi osem mladostnikov, deklet in fantov, ki izhajajo iz socialno šibkih družin, kjer je prevladovalo nasilje in kjer starši niso zmogli izpolniti zahtevne naloge starševstva, zanje pa skrbimo štirje vzgojitelji socialnopedagoške smeri.

Mladostniki so bili torej v skupino nameščeni zaradi emocionalne, socialne in vzgojne ogroženosti, zato potrebujejo za postopno normalizacijo in vključitev v socialno življenje strokovno pomoč. Slednja jim omogoča, da oblikujejo trden, čustven odnos do vrstnikov in vzgojiteljev, da začutijo pripadnost skupini in enakopravnost v njej. Nudimo jim pogoje za zdravo odraščanje, nadomestilo za dom in družino, pomoč pri izobraževanju, razreševanju stisk, svetovanju, damo pa jim tudi priložnost, da se uveljavijo še v mnogih drugih interesnih dejavnostih in s tem dokažejo sebi in ostalim, da znajo biti enakovredni ostalim sovrstnikom.

Mestna občina Velenje nam je hišo odstopila v najem brezplačno. Predstavniki občine Velenje nas z dedkom Mrazom vsako novo leto obiščejo in obdarijo.

Vsakdanje življenje v skupini poteka po ustaljenih pravilih. Poskrbimo pa tudi za skupna druženja izven skupine na različnih projektih. To so dnevi, preživeti drugače od vsakdanjikov v skupini. Mladostniki se počutijo bolj enakopravni sovrstnikom izven skupine. V novem okolju spoznavajo kulturne in zgodovinske znamenitosti ter prepoznavajo sebe in druge v drugačni luči. Tukaj se tvorijo lepi spomini, ki jim pomagajo uspešneje prebroditi dneve, ki niso tako uspešni.

Mladostniki, ki se soočajo z negativnimi posledicami sodobne družbe, dobijo na različnih projektih možnost iskanja novih alternativnih oblik reševanja problemov in lastne uveljavitve, pridobivajo izkušnje, z njimi eksperimentirajo ter si pridobivajo

 

Kje se nahajamo