Smo druga stanovanjska skupina v Velenju, ki se je odprla z mesecem junijem 2019.

Nahajamo se v starejši obnovljeni zgradbi v starem delu mesta Velenje na naslovu Stari trg 25. Naša skupina je namenjena srednješolcem in osnovnošolcem. Trenutno pri nas biva pet mladostnikov in dve mladostnici, šest jih obiskuje srednjo šolo v Velenju ali Celju, eden pa je osnovnošolec. Za mladostnike skrbimo tri vzgojiteljice in en vzgojitelj ter gospodinja.

Naša hiša in skupni prostor

Naše skupno bivanje in sodelovanje poteka po načelih družinske vzgoje, vzgojitelji skrbimo in se trudimo, da poteka bivanje podobno kot v družini in za mladostnike predstavlja varno in spodbudno okolje. Sodelujemo s starši, šolo, centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi in drugimi institucijami.

V skupini vsak dan poteka dnevna rutina. Zjutraj je bujenje z osebno higieno, priprava zajtrka in odhod v šolo. Po prihodu iz šole sledita kosilo in prosti čas. Vsak dan imamo popoldan učne ure, ko mladostniki naredijo domačo nalogo in čas namenijo učenju.  Potem sledi prosti čas, mladostnike usmerjamo, da ga preživijo čimbolj aktivno. Zvečer si pripravijo večerjo, opravijo osebno higieno in se pripravijo na počitek.

Mladostnike vzgojitelji spodbujamo, da so čimbolj samostojni in odgovorni zase. V skupini sami pospravljajo, skrbijo za svoje stvari in osebno higieno, čistijo prostore, si pripravljajo obroke (zajtrk in večerja), opravijo šolske obveznosti. Po šoli gredo med tednom na kosilo v bližnjo restavracijo. Ob težavah jim pomagamo s pogovorom, spodbudo, učno pomočjo oziroma skupaj z njimi iščemo primerne rešitve. Ob napredku na različnih področjih, kjer se potrudijo, jih pohvalimo in to jim zelo veliko pomeni. Naš skupen cilj je, da vsak mladostnik napreduje v svojem osebnostnem in čustvenem razvoju.

Mladostnike spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa, na voljo imajo obiskovanje fitnesa in bazena, usmerjamo jih še k dejavnostim, ki jih veselijo.

Med vikendi več časa namenimo sprehodom in gibanju v naravi, športnim aktivnostim, kolesarjenju, raziskovanju bližnje okolice in krajšim izletom v bližnje kraje. Mladostniki si med vikendi sami pripravijo kosilo.

 

Kje se nahajamo