Stanovanjska skupina 11 je z majem 2022 pričela s svojim delovanjem v stanovanjski hiši v Staršah pri Mariboru.

Vzgojitelji Katja, Martina, Svetlana in Boštjan v enoti skrbimo za osebnostno rast in vzgojo mladostnikov, tako osnovnošolcev kot tudi srednješolcev. Tako kot v ostalih stanovanjskih skupinah tudi mi delujemo po principu družinske vzgoje. Trudimo se, da mladostniki hišo, v kateri bivajo, doživljajo kot varen prostor, kjer je temelj našega sobivanja medsebojno sodelovanje, zaupanje, strpnost, sočutje in spoštovanje. Mladostniki v času, ko bivajo pri nas, skozi različne aktivnosti in dejavnosti napredujejo na področju osebnostnega razvoja, doživljajo uspehe na različnih področjih, razvijajo svoja močna področja, osvajajo nova znanja in veščine ter razvijajo pozitivni odnos do drugih ter se tako pripravljajo na samostojno življenje.

Za uspešno sobivanje mladostnikov in vzgojiteljev je potrebno dobro medsebojno sodelovanje. Le to dosegamo s pomočjo ustrezne komunikacije, s primernimi načini reševanja konfliktnih situacij, s skupnimi pogovori, s skupnim načrtovanjem dejavnosti in delitvijo nalog. Skupaj spoznavamo kraje po Sloveniji, igramo družabne igre, se učimo, si ogledamo filme, likovno ustvarjamo, beremo, poslušamo glasbo, praznujemo rojstne dneve in še in še. Vsi skupaj skrbimo za urejenost prostorov, v katerih bivamo. Vse to nas pripelje do tega, da se v skupini dobro počutimo in da skupino dojemamo kot dom.

Mladostniki obiskujejo osnovne in srednje šole v bližnji okolici. Srednješolci imajo zaradi lokacije možnosti obiskovanja srednjih šol tako v Mariboru kot tudi na Ptuju. Vzgojitelji mladostnike usmerjamo pri učenju in opravljanju šolskih obveznosti s ciljem, da uspešno končajo izbrani šolski program. Ker pa šola ni vse, nam je pomembno, da mladostnike usmerjamo tudi k zdravemu načinu življenja ter k obiskovanju različnih športnih in drugih interesnih ter prostočasnih aktivnosti.

Kontaktni podatki :

telefon : 064 – 246 322

elektronski naslov: sts11@sc-mdm.si  .