Strokovni center Mladinski dom Maribor

14. januarja 2021 je na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1, Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16) in 3. odst. 2. člena Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI, Ur. l. RS, št. 200/2020) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep št. 6034-4/2021/1 o določitvi strokovnih centrov in posamičnih strokovnih centrov, ki opravljajo naloge v zvezi z usklajevanjem sodelovanja strokovnih centrov na posameznem področju.

S tem sklepom se v skladu z merili za oblikovanje javne mreže določa strokovne centre za opravljanje nalog iz 4. člena Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju na območju Republike Slovenije. Prav tako se določa posamične strokovne centre, ki opravljajo naloge v zvezi z usklajevanjem sodelovanja strokovnih centrov na posameznem področju.

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami je v podravski, pomurski, savinjski in koroški regiji MLADINSKI DOM MARIBOR in enota DOM PRI OSNOVNI ŠOLI VERŽEJ.

Mladinski dom Maribor opravlja tudi naloge v zvezi z usklajevanjem sodelovanja strokovnih centrov na tem področju.