Družba Dravske elektrarne Maribor je v petek, dne 1. oktobra 2021, donirala Mladinskemu domu Maribor sredstva v višini 10.000 evrov za izvedbo projektov, namenjenih spodbudnemu odraščanju otrok in mladostnikov, ki prebivajo v Mladinskem domu Maribor.

Listino je prevzel v. d. ravnatelja Mladinskega doma Maribor gospod Janez Domajnko, mag. posl. ved.

V zahvalo je predstavniku družbe Dravske elektrarne Maribor predal umetniško delo naše sodelavke Tatjane Puž.