V času od 15.06. do 22.06. 2019 je bilo 9 otrok/mladostnikov iz Mladinskega doma Maribor na projektu v okviru doživljajske pedagogike na majhnem otoku Pločica v Jadranskem morju na Hrvaškem. Natančneje se otok nahaja med otokoma Hvar in Korčula. Na otoku je samo ena stavba-svetilnik, v katerem sta urejena dva apartmaja v turistične namene.

Otroci/mladostniki so v popolnoma za njih novem okolju  (brez TV-ja, računalnika in trgovin ter v omejenem razpolaganju z mobiteli….) spoznavali socialne veščine, načela medsebojne komunikacije ter reševanja situacij na osnovah timskega dela.

Poleg vseh omenjenih aktivnosti so dneve zapolnili z različnimi športnimi aktivnostmi ob in v vodi. Spoznavali so značilnosti otoka (rastlinstvo in živalstvo), večere pa so preživljali ob različnih družabnih igrah.

Pri izvajanju vseh dejavnosti sta ves časa bila prisotna ravnatelj Ivan Dobaj in vzgojitelj Ivan Kramperšek. Nekaj dni pa sta bila prisotna kot zunanja strokovna sodelavca prof. dr. Mitja Krajnčan ter njegova asistentka Kristina Petrinja, oba iz Pedagoške fakultete v Kopru.

Po tednu dni so se otroci/mladostniki vrnili z veliko novih izkušenj in spoznanj, ki jih bodo s pridom uporabili na različnih področjih svojega življenja.

Del sredstev za projekt je donirala družba Aquasystems d.o.o. iz Maribora, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Prispevek pripravil: Ivan Kramperšek, vzgojitelj E2