V Moščancih na Goričkem je z delom pričela nova enota “Terapevtska kmetija”. Vanjo bodo vključeni mladostniki s končano osnovno šolo, katerim zaradi mnogih dejavnikov predstavlja obstoječi način šolanja čustvene stiske in socialne težave in mladi, ki so opustili srednješolsko izobraževanje in so dovolj motivirani za šolanje, prilagojeno njihovim posebnostim.
Posebnost terapevtske kmetije je v metodi dela z živalmi. To je premišljeno, načrtovano in ciljno usmerjeno delovanje strokovnega delavca, pri katerem sodeluje ob mladostniku še žival kot partner v procesu delovanja.

Mladostniki in mladostnice se bodo lahko izobraževali v različnih programih v sodelovanju s Srednjo šolo za prehrano in živilstvo Maribor, Biotehniško šolo Rakičan in Biotehniškim centrom Naklo.

Za vzgojo in izobraževanje do največ 8 mladostnikov bo skrbelo 5 vzgojiteljev in učiteljica praktičnega pouka.