Rogla

Od ponedeljka 02. 03. 2015 pa do četrtka 05. 03. 2015 je na Rogli potekal projekt Enote 1

”ZIMOVANJE ROGLA 2015”. Vodja in organizatorja projekta sta bila vzgojitelj Jože in vzgojiteljica

Patricija. Projekta smo se udeležili vsi člani skupine, saj je bil namen projekta skupno druženje v

drugačnem okolju, izboljšanje skupinske dinamike, doseči večjo povezanost, medsebojno pomoč in

zaupanje med člani skupine. Poleg pridobivanja socialnih veščin je bil poudarek tudi na smučanju:

učenju smučanja ali izboljšanju smučarske tehnike. Celotno ekipo smo tako sestavljali vzgojitelji:

Jože, Patricija, Mihela in Gordana, gospodinja Marija ter otroci in mladostniki: Denis, Pavel, Anja,

Iris, Lan, Toni, Ajla, Nik in Tadej.

Več…